Beter een gat in uw cultuur dan een cultuur in uw…

In een Duitse online gazet vond ik een artikel (vertaling) over de strenge Deense immigratiewetten en in het bijzonder over de familiehereniging.  Diezelfde discussie vond recent ook in onze praatbarak voor lopende zaken plaats.  U kan het via de link zelf lezen, maar de conclusie van een aantal Deense politici was dat ongeschoolde migranten, die via familiehereniging het land in komen en de taal niet machtig zijn, (praktisch) niets bijdragen aan de samenleving, en enkel voor zware kosten zorgen.  Men heeft het hier uiteraard niet over Eskimo’s, Papoea’s, Finse Lappen of Kayapo-indianen, maar over diegenen die hier – in het Avondland –  in net iets grotere getale aanwezig zijn.

Afin, een recente cafédiscussie indachtig, dacht ik bij deze aan onze bakfietsminnende medemensen die bij hoog en laag beweren dat deze nieuwkomers en medelanders in zekere zin toch bijdragen, en dan in de vorm van “multiculturele verrijking”.  Hoera!   Misschien bedoelt men wel dat we aldus steeds een beetje Zuiderse vakantiesfeer in onze straten hebben, doch gezien ik een voorkeur heb tot vakantievieren in Scandinavische of Angelsaksische landen kan dit – helaas – niet mijn voorkeur wegdragen. Omdat ik een cultuurliefhebber ben, ga ik bij deze eens grondig proberen vast te stellen of ik al dan niet baat en verlichting heb bij deze zgn. multiculturele verrijking.

Volgens Wikipedia wordt cultuur als volgt bepaald:

 • Excellence of taste in the fine arts and humanities, also known as high culture
 • An integrated pattern of human knowledge, belief, and behavior that depends upon the capacity for symbolic thought and social learning
 • The set of shared attitudes, values, goals, and practices that characterizes an institution, organization or group

Over die laatste twee bepalingen kan ik kort zijn.  Gezien de cultuur der nieuwkomers mijns inziens vooral een archaïsche, patriarchale en van religie doordrenkte beleving is, met weinig ruimte voor kritisch denken en zelfrelativering, ga ik – als vrije denker – hier niet veel woorden aan vuil maken.  Laten we het dan maar hebben over het eerste punt: de uiting van cultuur volgens de acht kunsten!

Als eerste kunst hebben we muziek.  Ik stel vast dat de bovenvermelde lui of dan toch hun zonen, houden van Rap, Rai of een soort van religieuze gezangen.  Dit vanwege hun autoradio’s die enkel luid en met open venster kunnen functioneren.  Laat dat nu net niet mijn smaak zijn, en tot zover de culturele kruisbestuiving op muzikaal gebied.   De architectuur wordt als tweede kunst beschouwd en laat ik voorzichtig stellen dat het oprichten van gebedshuizen allerhande mij als de facto atheïst danig tegen de borst stoot.  Tot zover de verrijking via de architectuur.  Als derde kunst aanschouwen we de Boekdrukkunst of Literatuur in het algemeen.  Ik heb wel eens een Hafid Bouazza gelezen (puike schrijver), maar vrees dat mijn voorkeur voor het geschreven woord maar matig gedeeld wordt door onze nieuwkomers.  Tenzij dan bepaalde religieuze geschriften die liefst klakkeloos gedebiteerd dienen te worden.  U weet het al: als atheïst kan ik dit weinig verrijkend noemen.  Over de vierde kunst, theater, en de vijfde en zesde kunst, zijnde schilderen en beeldhouwen, kunnen we tevens vrij kort zijn vrees ik.  Meer nog, beeldende kunsten worden in de heimweelanden, vanwege religieuze voorschriften, niet echt getolereerd.  Hetzelfde geldt min of meer voor de achtste kunst: de film.  Maar de zevende kunst, het koken, biedt me – tot mijn grote vreugde – aanleiding tot culturele uitwisseling!  Voor mij graag een kebab met cocktailsaus!  Dat hadden we hier vroeger nog niet en sla ik zeker niet af!  Ik ben dus blij dat ook ik deel kan hebben aan de multiculturele verrijking.  Met dank aan de bakfietsers die me dit hebben doen inzien.

Soit, misschien ga ik hier – weeral – te kort door de bocht maar, en het spijt me stijf, kan ik de uitspraken van die Deense politici  – onder zeker voorbehoud – enkel bijtreden.  Een duurzame integratie van nieuwkomers indachtig, denk ik dat we hier het oorspronkelijke doel ver voorbij zijn geschoten, en dat de import van bruide(n)(gommen) uit het heimweeland enkel contraproductief is.  In de eerste plaats voor deze mensen zelf, die vaak in een vicieuze cirkel van achtergesteldheid blijven ronddraaien.  Het duurt jaren vooraleer deze nieuwkomers de cultuurshock te boven gekomen zijn, en min of meer de voertaal machtig zijn. Laat staan dat ze snel in staat zijn om op een schappelijke manier aan de samenleving kunnen deelnemen (én bijdragen), als ze überhaupt al aan die samenleving willen/mogen deelnemen.  Voor sommigen is dit misschien een veredelde vorm van ontwikkelingssamenwerking, doch jarenlang teren op het sociale systeem zonder zelf iets bij te dragen lijkt me in deze tijden van schaarste not done, en aldus dringen zich strenge en faire regels op, die in het voordeel zijn van beide partijen.  Bovendien stoot het me tegen de borst dat de toekomstige partners vaak uit het heimweeland worden geïmporteerd omdat onze plaatselijke exemplaren (zowel van allochtone/autochtone origine) schijnbaar té verdorven en té verwesterd zijn.  Waarop de “zuivere” exemplaren vervolgens naar dezelfde verdorven contreien worden geëxporteerd.  Hypocrisie heet zoiets.

Afin, ik zal wel de slechte mens zijn.  Verdorven.  Ik weet het.

Advertenties

11 thoughts on “Beter een gat in uw cultuur dan een cultuur in uw…

 1. Het Alhambra al gezien? De vertellingen van 1001 nacht al gelezen? Mahfouz gelezen? Dalida was bijvoorbeeld een Algerijnse, om maar iets te zeggen. De naam Cherkaoui zegt je waarschijnlijk niets?

  Het is natuurlijk niet de culturele voorhoede die en masse de armoede ontvlucht.

  Redelijk kortzichtig stukje voor een zelfverklaarde liefhebber van cultuur. En als atheist heb je dan waarschijnlijk ook een hekel aan alle kathedralen en kerken die hier elk dorp en elke stad ontsieren? Uw argumentatie raakt gewoonweg kant noch wal.

  Natuurlijk moeten er strengere regels zijn voor gezinshereniging, dat is nogal wiedes.

  • @ Wendy: de cultuuruitingen die je vernoemt zijn grootse verwezenlijkingen uit het verleden. Ik had het over de culturele kruisbestuiving met de huidige “nieuwkomers” die je bezwaarlijk “verrijkend” kunt noemen. Afin, smaken en kleuren… maar ik stelde dan ook dat ik “kort door de bocht ging”.
   Qua kerken en kathedralen kan ik stellen dat deze folklore tot onze Leitkultur en erfgoed behoren. Ik durf het woord “Leitkultur” dan ook zonder complexen te gebruiken. Meer nog, kwestie culturele uitwisseling zoek ik het liever elders. Ik hoop dat dit nog mag?
   ps: het was allemaal ook een beetje “tongue-in-cheek”; ook ik weet te relativeren 🙂

 2. My thoughts exactly, middernachtsdromer. Ieder land moet zijn eigen cultuur blijven behouden, anders kan je niet meer van cultuur spreken, me dunkt.
  Als alles hier moet verschuiven tot een mengeling van culturen waarin alles van elkaar verschilt, dan is België België niet meer. Wie hier op westerse kosten wil komen leven zou wat meer inspanningen mogen doen of toch tenminste doen alsof. De meesten zijn hier niet content want onze westerse cultuur sucks big time. Wat houdt er hen tegen om het af te bollen en zich in een land te vestigen die wel aan hun eisen voldoet en waar ze zich wel goed voelen?
  Hypocriet? En nog geen beetje!

 3. Ge moet natuurlijk weten wat ge wilt: ofwel kruisbestuiving, ofwel geen kruisbestuiving. Ge moet niet reclameren dat er geen bestuiving is en dan achteraf zeggen dat ge daar eigenlijk niet voor zijt, voor die kruisbestuiving. Overigens is Cherkaoui een jonge gast, jonger dan jij en ik en die mens is wereldberoemd buiten Vlaanderen als choreograaf. En wat te denken van die film ‘Les Barons’ gemaakt door die Marokkaan vorig jaar, of ‘Turquaze’, die film die door die Gentse Turk of Turkse Gentenaar is gemaakt. Het is natuurlijk niet de generatie die in de mijnen zat te wroeten die veel cultuur zal gemaakt hebben hé.

  Cultuur is trouwens een mobiel gegeven. Als men jou terug zou dwingen in de cultuur van onze contreien van pakweg 100 jaar geleden, is er veel kans dat je daarvan zou spugen (en hard weglopen!). Een dominante cultuur is maar dominant gedurende zoveel eeuwen, en is ten dode opgeschreven op het moment dat ze invloeden van buitenaf niet weet te assimileren en te integreren.

 4. Pingback: Middernachtsdromen en dageraadswijsheid

 5. Pingback: Statistieken | Middernachtsdromen en dageraadswijsheid

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s