Die Schwiegermutter

Het is godgeklaagd hoe mensen elkaar de duivel kunnen aandoen.  Nadat mijn vriendin en ik een aantal maanden geleden uit elkaar zijn gegaan, was vandaag de dag aangebroken waarop de akte van overdracht zou getekend worden.  Ik had kunnen eisen dat het huis verkocht werd, en de winst (?) door twee werd gedeeld, maar gezien mijn ex-vriendin een band heeft met de streek en haar ouders slechts een straat verder woonden, heb ik ermee ingestemd dat ze me zou uitkopen.

Het was alleszins al triest genoeg om vast te stellen dat het nog onmogelijk kon “marcheren” tussen ons, dus ik heb absoluut niet moeilijk gedaan.  Meer nog, om de financiële schade aan haar kant te beperken ben ik braaf mee blijven betalen aan de hypotheek en binnenkomende rekeningen, al woonde ik reeds maanden bij mijn ouders.   Die paar duizend Euro mocht ze gerust hebben, want ik kon het arme kind toch onmogelijk met zulke zware lasten opzadelen niet?

Het is dan enorm merkwaardig om vast te stellen dat de ex-schoonouders – die feitelijk het huis voor haar overgekocht hebben – tot op het laatste moment geprobeerd hebben om me als een citroen uit te knijpen.  Ik wil alleszins niet in detail treden, maar op de tekening van de akte zelve trachtte men mij plotsklaps nog een hoop kosten in de nek te draaien.  Volstrekt onwettig, maar daar trekt mijn ex-schoonma zich niets van aan; het cliché indachtig dat schoonmoeders alles beter weten.    Gezien snode schoonma beschikt over het IQ van een pot confituur (met verlopen versheidsdatum), zal het dan ook niets verbazen dat haar snode plannen onmiddellijk werden neergesabeld.  De akte werd dan ook onherroepelijk en zonder gevolgen getekend.  Ik ben er van verlost.

Het is echter enorm teleurstellend dat mijn gemeende medelijden en toegevingen gebaseerd bleken te zijn op een prachtig stukje toneel , geregisseerd door bovenvermelde confituurpot.  Ik hou er niet van wanneer mensen zich – met voorbedachten rade – wentelen in een slachtofferrol, maar eigenlijk is er maar één moraal in dit verhaal: schoonmoeders zijn te mijden als de pest en wonen best aan de andere kant van de wereld.  En durf mij niet te overtuigen van het tegenovergestelde!

Advertenties